dijous, 29 de maig de 2014

Més sobre les eleccions: el vot del Farró

Doncs no, la meva teoria no es confirma. Tot al contrari. Per molt que em costi reconèixer-ho, la realitat és la realitat. Un cop analitzades les dades de les seccions censals que corresponen al barri del Farró els resultats són aquests.


ELECTORS
VOTANTS
% PARTI CIPACIÓ
% PSC
% PP 
% CIU-CEU 
% ERC 
% C's 
% ICV-EUiA 
% PODEMOS
% PACTE PER LA CONSULTA
FARRÓ
8777
4994
56,8
5,3
14,0
32,8
18,0
7,1
11,5
2,6
62,3
PUTXET-FARRÓ
21201
12208
57,6
6,1
11,5
33,8
20,3
6,9
11,1
2,8
65,2

En termes generals els resultats del Farró són molt semblants als del conjunt Putxet-Farró ja que en cap cas la diferencia en percentatges arriba al 3 %. Tanmateix les diferencies són curioses.

Pel que fa a la participació el Farró es situa 0,8 per sota de la mitja Putxet-Farró. 

En la distribució del vot trobem la major diferencia en el cas del vot al PP: al Farró és 2,5 punts més elevat que a la mitja. La diferencia que segueix en importància és el vot a ERC que en el cas del Farró és 2,3 punts més baix. Aquesta diferencia es tradueix en 2,9 punts a la baixa en els vots per el Pacte per la Consulta.

Aquestes petites diférencies tenen també la seva traducció en l'ordre dels cinc primers guanyadors. Mentre que pel Putxet-Farró l'ordre seria CIU, ERC, PP, ICV, PSC; en el cas del Farró el cinquè lloc seria ocupat per C's.

FONTS:

Dades de Informe de les eleccions al Parlament Europeu 25 de maig 2014. estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Resultats per 1068 seccions censals.
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/telec/eur/eur14/ceur1404.htm (consulta 29-5-14)

dimecres, 28 de maig de 2014

Putxet-Farró, un barri participatiu i convergent


El 25 de maig a l'entitat Barri Putxet-Farró hi havia 21.201 electors, dels quals van votar 12.208, és a dir que hi va haver una participació del 57.6 %. 

Poca broma. 6,6 punts per sobre de la de Barcelona (51%); 9,6 punts per sobre de la de Catalunya (48 %);  12,1 punts per sobre de la de Espanya (45,5%); i 14,5 per sobra de la mitja europea (43,1%). 

Així que, primera notícia: vivim en un barri participatiu, responsable, democràtic i europeista.

I a quins partits han anat a parar aquest be de déu de vots? 

Doncs al nostre barri es manté la victòria de Convergència, amb un 33,8 dels vots, sobre un 20,3 de ERC, sent ICV la tercera força (11,1%). En total els partits del Pacte per la consulta sumen el 65,2 % dels vots, 9,3 punts per sobre de Catalunya.
% sobre els votants
ERC-NECat* 
CIU* 
ICV-EUIA 
PSC*
PP 
C's 
PODE- 
Pacte per la consulta
Putxet-Farró
20,3
33,8
11,1
6,1
11,5
6,9
2,8
65,2
Barcelona
21,6
20,7
12,5
12,1
11,9
6,9
4,7
54,8
Catalunya
23,7
21,9
10,3
14,3
9,8
6,3
4,6
55,9
Espanya
4,0
5,4
10,0
23,0
26,1
3,2
8,0
19,4
* Amb les seves coalicions a nivell d'Espanya
Es interessant veure com aquesta victòria de Convergència és produeix a tot el Districte Sarrià-Sant Gervasi que presenta el % de votants de Convergència més alt de la ciutat, sense que això representi cap sorpresa. Només destacar que el sorpasso de ERC, al nostre districte, no s'ha produït.
També serà interessant constatar en la cartografia per barris que el Putxet-Farró es comporta com la part central de Sarrià-Sant Gervasi pel que fa al vot a Convergència, però se'n distancia per agregar-se a Gràcia pel que fa al vot més alt a ERC i més baix al PP.

Les dades que he trobat de moment no hem permeten veure si aquesta tendència, com em penso, és encara més accentuada al Farró que al Putxet, cosa que lligaria amb l'estructura socio-econòmica de la que vam parlar al post El discret encant de les classes mitges.

He demanta les dades a Estadística, si les aconsegueixo, ja us ho explicaré.


FONTS:

Dades de Informe de les eleccions al Parlament Europeu 25 de maig 2014. estadística de l'Ajuntament de Barcelona  http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/ele/ele32/index.htm (consulta 27-5-14)

diumenge, 18 de maig de 2014

Vil·la Urània 1: Un gran projecte pel barri (2012-2013)

Urà és el déu del cel. Així que la Vil·la Urània hauria de ser la casa del déu del cel.

Però si amb aquesta idea passeu pel seu davant, al carrer Saragossa 29, tindreu una decepció. Només hi veureu una torreta mig abandonada amb un flamant rètol de l'Ajuntament.  
La història que ens ha portat fins aquí és molt interesant, llarga i densa. D'altra banda, el futur d'aquest espai és encara més llarg i ple d'esperances. Així que no en tindré prou amb un post per explicar-vos-ho tot. Necessitaré tot un culebrot de post i he pensat fer-lo amb tècnica cinematogràfica. Es a dir, començo per l'actualitat i desprès us demanaré que m'acompanyeu en un feedback que recorri la història des del principi fins a l'avui.

Esperem que a tot això ja puguem afegir nous capítols parlant de la col.locació de la primera pedra, del seguiment de la construcció del edifici, de la seva inauguració….

I és que realment un centre d'equipaments és un element clau en la vida col.lectiva d'un barri i el Farró fa temps que el necessita.

Però comencem la nostra pel.lícula en un moment de conflicte. Som al maig del 2012 i  l'Ajuntament anuncia l'imminent enderrocament de la Vil.la Urània, al·legant el seu mal estat. Familiars de Comas i Solà, acompanyats de veïns i de polítics de l'oposició, és mobilitzen per evitar-ho. 

Comas i Solà, astrònom i farronec universal, va llegar la casa a l'Ajuntament amb la condició que es destines a  observatori popular, grup escolar o institució cultural i aquest enderrocament traeix clarament les condicions de la deixa. 

 Mireu, en aquest vídeo de Barcelona Televisió, que passava el dia 7 de maig del 2012
A partir d'aquest moment el Districte acorda amb els veïns mantenir l'edifici de la Vil·la Urània i destinar els solars del 29 i el 31 del carrer Saragossa a construir un edifici amb equipaments de barri, casal de gent gran, ludoteca, centre cívic, ect.

 El procés que ha servit per concretar aquest projecte ha tingut un fort component de participació ciutadana. El 21 de novembre  del 2012 es va crear un grup de treball  amb l'objectiu de definir el projecte.  Hi van participar les entitats Art Farró-Putxet, la Colla de Sant Medir, l'Associació d'Amics d'un Farró Digne, l' Associació de Veïns Entre Places i l' Associació de Veïns i Comissió de Festes del Farró, a més de representants del grups municipals i els regidors.


- Pel Gener del 2013, com Associació de Veïns -em va explicar l'Alicia de l'Associació de Veïns - vam convocar una assemblea de barri que va tenir lloc a l'edifici Oasis del carrer Saragossa.  Vam recollir moltes idees i les am traslladar al grup de treball.

El Grup de Treball va arribar a les següents conclusions (1):

  • L’equipament ha de mantenir la memòria de l’astrònom Comas i Solà.
  • Es designa un membre del grup de treball com a representant de les entitats al jurat del concurs del projecte del futur equipament. 
A nivell d’edificació el projecte ha de complir amb els següents requisits: 
  • Preservar l’edifici original de Vil·la Urània i eliminar la remunta dels anys 60. Aquesta edificació és la que hauria de ser l’espai on fer vida comunitària i per tant hauria de tenir la possibilitat d’obrir-se independentment del Centre Cívic.
  • Disposar dels màxims metres edificables en vertical, sense superar les alçades de la mitgera del costat muntanya i així poder respectar les zones enjardinades.
  • Màxim manteniment possible dels jardins actuals per a poder-hi posar una zona de jocs infantils i la possibilitat de fer un hort familiar/urbà a la coberta l’edifici.
  • Que l’equipament tingui un soterrani on poder-hi fer una sala polivalent, a poder ser d’accés independent a la resta de l’edifici.
  • Tractament especial i com a part del projecte de la mitgera del costat mar.
  • Prioritàriament les plantes més baixes de l’equipament seran pel Casal de Gent Gran.
Així mateix, es vol que l'edifici inclogui un casal d'avis, un espai per joves, una ludoteca, un centre cívic, una gran sala polivalent i un espai taller, dedicat a la ciència en record de Comas i Solà.


A partir d'aquest acord el Districte va redactar les bases d'un concurs per adjudicar el projecte i el novembre del 2013. En Jaume Baches, com a president de l'Associació de Veïns, va formar part del jurat que va resoldre el concurs de projectes.

Al proper capítol d'aquest culebrot coneixerem el projecte guanyador, podrem comparar-lo amb alguns que van quedar finalistes i també intentarem saber com serà el procés de construcció de l'equipament. 


FONTS
(1) Nota de premsa del Districte de Sarrià Sant Gervasi del 12 de febrer del 2013